top of page

LOCALITZACIÓ DE PERSONES

La localització de persones és una de les tasques habituals del detectiu privat. Quan algú necessita buscar persones, no sempre disposa de dades suficients per a això i és tasca difícil.

 

Hi ha diversos motius legítims per voler buscar persones i la seva localització:

 

  • Morosos: No hi ha adreça vàlida per localitzar deutors, ja que molts dels tràmits en processos judicials no es poden dur a terme sense la prèvia notificació expressa de la part interessada.

  • Persones desaparegudes: Algun familiar o amic desaparegut.

  • Localitzar un antic amic, familiar, o algú de qui fa anys que no saps res.

bottom of page