LOCALITZACIÓ DE PERSONES

La localització de persones és una de les tasques habituals del detectiu privat. Quan algú necessita buscar persones, no sempre disposa de dades suficients per a això i és tasca difícil.

 

Hi ha diversos motius legítims per voler buscar persones i la seva localització:

 

  • Morosos: No hi ha adreça vàlida per localitzar deutors, ja que molts dels tràmits en processos judicials no es poden dur a terme sense la prèvia notificació expressa de la part interessada.

  • Persones desaparegudes: Algun familiar o amic desaparegut.

  • Localitzar un antic amic, familiar, o algú de qui fa anys que no saps res.