top of page

INCAPACITAT PERMANENT

Quan se sospita que una incapacitat permanent no s'adequa al grau de malaltia del treballador, l'objectiu dels detectius privats és verificar la situació real de la persona que rep o ha sol·licitat aquesta prestació.

Ara bé, per a obtenir aquesta prestació ha de constatar-se mèdicament que, després d'haver estat sotmesa a un tractament, aquesta persona presenta una sèrie de seqüeles físiques o psicològiques greus, previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.

Però a vegades determinar el percentatge d'incapacitat és complicat i per això, amb els nostres serveis podem demostrar que la persona pot fer tasques per a les quals diu estar impedit.

bottom of page