top of page

CUSTÒDIA/PENSIÓ DE MENORS

Revisió de Pensions compensatòries i alimentàries

Aquí es recullen totes aquelles actuacions encaminades a determinar la situació econòmica real de l'altre cònjuge i dels fills. Per poder revisar les pensions compensatòries i d'aliments acordades en el moment del divorci, adaptant-les a la nova realitat, aportarem informació i proves d'activitats laborals no declarades, localitzarem propietats, empreses i determinant el seu estatus social i dependència econòmica.

 

Revisió del règim de visites i la custòdia dels fills

 

Aportem informació i proves per demostrar que un dels dos cònjuges no és responsable per fer-se càrrec dels fills a causa de diferents conductes in-apropiades, com la desatenció al menor, maltractaments, alcoholisme, drogoaddicció i/o prostitució...

bottom of page