top of page

CONDUCTES LABORALS

Els directius i socis suporten la major part de la responsabilitat en les gestions per al bon funcionament de l'empresa i, per tant, és imprescindible tenir la informació adequada que garanteixi la correcció i discreció que s'espera d'ells.


La investigació de conductes in-apropiades de socis i directius poden fer aflorar l'existència de revelació de secrets empresarials que situïn en desavantatge a l'empresa respecte de la competència o fraus financers que poden generar pèrdues milionàries així com, en el millor dels casos, perjudicar greument la imatge corporativa.

La determinació de conductes d'empleats és un altre aspecte a tenir en compte en la investigació empresarial per tal de detectar i corregir amenaces per deslleialtat de representants, controlar la cartera de clients i la productivitat laboral, així com evitar furts i apropiació de material.

bottom of page