top of page

COMPETÈNCIA DESLLEIAL

La competència deslleial és refereix al comportament de part de qualsevol empresari o professional que sigui contrari a les exigències de la bona fe.

 

D'acord a la normativa espanyola, s'entén que un comportament o pràctica comercial es contraria a la bona fe quan no compleix amb la diligencia professional, això passa, quan no s'ajusta a les pràctiques que es considerin com honestes en el mercat o que busca distorsionar el comportament del consumidor. És a dir, actuació mercantil que amb l'engany o el frau, pretén aprofitar-se o causar perjudici a tercers (consumidors, distribuïdors i competidors).

La Llei sobre Competència Deslleial, preveu las següents conductes com a deslleials:

 1. ACTES DE DESVIACIÓ DE LA CLIENTELA. 

 2. ACTES DE DESORGANITZACIÓ. 

 3. ACTES DE CONFUSIÓ. 

 4. ACTES D'ENGANY. 

 5. ACTES DE DESPRESTIGI. 

 6. ACTES DE COMPARACIÓ. 

 7. ACTES DE IMITACIÓ.

 8. EXPLOTACIÓ DE LA REPUTACIÓ ALIENA. 

 9. VIOLACIÓ DE SECRETS.

 10. INDUCCIÓ A LA RUPTURA CONTRACTUAL. 

 11. VIOLACIÓ DE NORMES. 

 12. PACTES DESLLEIALS D'EXCLUSIVITAT. 

bottom of page