BAIXES LABORALS

Les baixes laborals són motivades per una incapacitat laboral temporal (ILT) d'un treballador a causa d'una malaltia o un accident laboral.

Quan aquest treballador fingeix la seva incapacitat, exagera els seus efectes o realitza activitats incompatibles amb el motiu de la baixa laboral, comet un frau, provocant dificultats en el normal funcionament de l'empresa i pèrdues econòmiques.

El treballador incapacitat ha de col·laborar activament en la seva recuperació i no pot realitzar ni per compte propi ni de tercers, treballs incompatibles amb el seu estat.

L'Estatut dels Treballadors estableix que l'empresari pot adoptar les mesures pertinents per controlar el compliment de les obligacions del treballador.

Les investigacions per suposades baixes fingides van encaminades a obtenir i aportar informació i proves de l'existència de conductes sancionables del treballador incapacitat i formalitzar un acomiadament disciplinari de l'infractor.

Detective con Licencia 3674
 

 

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

OFICINA VILANOVA I LA GELTRÚ

 

esai.detective@gmail.com

Móv. +34 633 24 08 07 

C/ Ca L'escoda,  12, Local 2

08800 Vilanova i la Geltrú,

BARCELONA

OFICINA MANRESA

 

esai.detective@gmail.com

Móv. +34 633 24 08 07

Edificio Catalonia

08242 Manresa,

BARCELONA

OFICINA SANT FELIU DE LLOBREGAT

 

esai.detective@gmail.com

Móv. +34 633 24 08 07

C/ Creus,  36

08980 Sant Feliu de Llobregat,

BARCELONA