top of page

BAIXES LABORALS

Les baixes laborals són motivades per una incapacitat laboral temporal (ILT) d'un treballador a causa d'una malaltia o un accident laboral.

Quan aquest treballador fingeix la seva incapacitat, exagera els seus efectes o realitza activitats incompatibles amb el motiu de la baixa laboral, comet un frau, provocant dificultats en el normal funcionament de l'empresa i pèrdues econòmiques.

El treballador incapacitat ha de col·laborar activament en la seva recuperació i no pot realitzar ni per compte propi ni de tercers, treballs incompatibles amb el seu estat.

L'Estatut dels Treballadors estableix que l'empresari pot adoptar les mesures pertinents per controlar el compliment de les obligacions del treballador.

Les investigacions per suposades baixes fingides van encaminades a obtenir i aportar informació i proves de l'existència de conductes sancionables del treballador incapacitat i formalitzar un acomiadament disciplinari de l'infractor.

bottom of page