top of page

ALTRES SERVEIS

 • Recerca de clients i proveïdors

 • Fuites d'informació

 • Furt de material

 • Contra-espionatge industrial

 • Solvències fingides

 • Instal·lació de càmeres ocultes o dissuasòries

 • Informes prelaborals

 • Control d'horaris i productivitat

 • Absentisme laboral

 • Frau en dietes i desplaçaments

 • Incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

* Si no troba el servei que està buscant, truqui'ns i expliqui'ns el seu cas.

bottom of page